Trender från Shingo Prize-konferensen 2014 i USA

Årets upplaga av Shingo Prize-konferensen hölls 5-9 maj i Sandusky strax utanför Cleveland, Ohio. Som vanligt bestod konferensen av en blandning av workshops, föreläsningar och studiebesök under totalt 5 dagar.

Årets konferens kretsade huvudsakligen kring vikten av att bygga en Lean-kultur för att nå hållbara resultat. Många talare resonerade kring sambandet mellan önskade beteenden (kultur) och önskade resultat. Alla vill ha förbättrade resultat men det får inte ske till vilket pris som helst. Om vi utmanar alltför hårt kommer medarbetarna att bli lidande och det kommer dessutom att slå tillbaka på resultaten. Att bedriva Lean-arbetet på detta sätt jämfördes med att ta en medicin som ger biverkningar som är värre den ursprungliga åkomman… Strategin måste alltså innehålla något för alla intressenter.

Ett par undersökningar presenterades som visar på att de organisationer där medarbetarna trivs bäst också är de som levererar bäst resultat. Talarna poängterade vikten av ett ledarskap som lyckas locka fram önskat medarbetarskap. Generellt gavs en syn på medarbetarnas betydelse, och vikten av att involvera, som ligger mycket nära det som vi brukar betrakta som ”vår svenska modell”.

Hur arbetar ni i din organisation för att främja önskade beteenden?
• Hur ser du på sambandet mellan trivsel och resultat? Har du egna exempel som stödjer detta?

Andra framträdande budskap under konferensen var att vi som Lean-utövare fortfarande har mycket kvar att lära om de till synes enkla Lean-principerna. Trots att de tillämpats på många olika håll i världen under många årtionden finns fortfarande mycket outforskad terräng när det gäller vad de i grunden innebär och hur de kan tillämpas i olika typer av verksamheter. I detta sammanhang diskuterades också vilken målsättning vi som Lean-utövare bör ha. Många sneglar på Toyota i Japan och vill bli lika bra eller bättre. Det är förstås en resa som för många kan kännas nedslående lång. Budskapet var därför: ”Förbättring, inte perfektion”. Med detta menas att det i de allra flesta fall räcker att sikta på att bli bättre än konkurrenterna, åtminstone inom överskådlig tid. Det är också en inställning som kan vara lättare att sälja in till organisationen eftersom de flesta inser att det är nödvändigt i en hårdande konkurrens.

Ett annat budskap på samma tema var: ”Anpassa, inte kopiera”. Med det menas att oavsett om vi tittar på Toyota i Japan eller på någon annan organisation som vi imponeras av så fungerar det inte att kopiera deras sätt att arbeta med Lean. Varje organisation har sina egna unika förutsättningar och behöver således anpassa sina lösningar till dem.
—–
I vår bok ”Medarbetarens guide till framgång – Förbättra med Lean!” vänder vi oss till alla medarbetare i en organisation. Fokus ligger på de delar som alla berörs av och som lägger grunden för en framgångsrik Lean-kultur. Vill du läsa ett utdrag ur boken så finns ett Smakprov här.