Är allt snabbt Lean?

”Oj, vad snabbt behandlingen gick! Det måste vara Lean!.”
”Det gick jättefort att få produkten, det måste vara Lean!”

Allt fler likställer ofta att effektiva flöden är ett tydligt tecken på att man lyckats med Lean. Ett effektivt flöde är en stor fördel i all typer av verksamheter, men frågan är om detta är ett tecken på att man är Lean?

Låt säga att du har i uppgift att bedöma två olika verksamheter för att kunna svara på frågan vilken som kommit längst på sin Lean-resa. Du får bara titta på hur effektivt deras flöde upplevs samt hur de bedriver förbättringsarbete.

I den första verksamheten ser du ett flöde som kännetecknas av en hög flödeseffektivitet. Deras förbättringsarbete bygger på förslagslådor där alla medarbetare får möjlighet att skicka in förbättringsförslag som de anser ska leda till en bättre verksamhet. Ledningen efterfrågar stora förbättringar så medarbetarna ska bidra med de förbättringsidéer som leder till tydliga resultat. En gång varannan månad under 2-3 dagar genomförs en förbättringsworkshop (Kaizen Event) där man genomför utvalda förbättringsförslag så att verksamheten blir bättre. Eftersom dessa förslag oftast bygger på goda idéer som ska generera stora effekter så mynnar ofta dessa förbättringsaktiviteter ut i större projekt som varar över en längre tid. Dessa förbättringsprojekt drivs oftast av verksamhetsutvecklingsansvarige tillsammans med några utvalda tekniker och någon/några medarbetare. Under dessa Kaizen Event upprätthåller övriga medarbetare produktionen så att man inte förlorar värdefull produktionstid.

I den andra verksamheten inser du direkt att de har en lägre flödeseffektivitet. Deras förbättringsarbete bygger inte på några förslagslådor utan de stämmer kontinuerligt av hur man ligger till genom att de har etablerat pulsmöten varje morgon där de ser hur de ligger till gentemot planerat. Genom detta arbetssätt upptäcker de kontinuerligt avvikelser, dvs. orsaker till att de inte ligger enligt plan. Under detta pulsmöte tar de beslut på om de kan hantera respektive avvikelse direkt eller om de ska flytta denna avvikelse till gruppens förbättringstavla. Varje fredag har medarbetarna förbättringsmöte där de stämmer av veckans genomförda förbättringar samt vilka avvikelser som ska prioriteras tills nästa vecka. Detta innebär att förbättringsarbetet genomförs måndag till torsdag och stäms av varje fredag, dvs. det sker förbättringar varje dag, s.k. Kaizen (ständiga förbättringar). Detta förbättringsarbete är medarbetardrivet vilket innebär att det är medarbetarna som driver detta förbättringsarbete och får stöd av närmaste chef. I denna verksamhet efterfrågar ledningen små förbättringar varje dag. Detta innebär att alla medarbetare kan delta samtidigt som produktionen kan upprätthållas.

Vilket av dessa företag anser du ha kommit längst på sin Lean-resa?

Vilken verksamhet i exemplen är mest lik din egen?

Gick det snabbt att läsa inlägget? Då måste det väl vara Lean?

Det finns fler aspekter i ett Lean-arbete. Läs även vårt inlägg Värderingsstyrd organisation.