Farmen 2.0, lyssna på dina ko-workers!

Hade nöjet att göra ett studiebesök på en farm i Ohio, där dom jobbade med värderingar för sina kor! Tankegången var ganska enkel och logisk. Om korna mår bra så, producerar dom mer mjölk. Friska kor behöver självklart inte lika mycket hjälp från veterinären, inte lika mycket mediciner. Förutom att både veterinärer och medicin kostar pengar så påverkar även medicinen både mjölk och kött.

Att vara lyhörd inför personalens önskemål kan vara en utmaning för många organisationer, om ”personalen” består av kor uppstår ytterligare utmaningar. Enkäter och liknande verktyg blir lite trubbiga. Förmodligen blir dom uppätna.

På farmen i Ohio fokuserade personalen (den mänskliga) på att skapa en trivsam miljö för korna, ett stressmoment för korna hade tidigare var en dåligt fungerande automatisk mjölkningsutrustning. Dessutom gav mjölkning i den utrustningen upphov till infektioner på kornas spenar.

Tillsammans med en konsult 🙂 har farmen tagit fram en bättre mjölkningsutrustning som visserligen kräver mer manuellt jobb men ger tryggare kor. Nu tvättas spenarna manuellt med andra rengöringsmedel som minskar/hindrar irriterad hud. För anslutning mellan spenar och mjölkningsutrustningen togs en ny silikon fram. Även vacuumnivåer justerades så att korna inte kände obehag vid mjölkning.

En annan trivselåtgärd som finns för korna är roterande borstar som masserar. Korna kan själva gå till dessa stationer och bli borstade på ryggen.

Andra åtgärder som farmen gjort för att få korna att må bättre var bl.a. att dom satsat stort på ventilation i den lokal korna vistades i när dom var inomhus. En ko producerar ju som bekant inte bara mjölk. Även några hundra liter metangas ger varje ko ifrån sig varje dygn. Genom att installera fläktar kan korna numera andas friskare luft, vilket gör att dom mår bättre, och producerar mer mjölk…

Tänk, att det kan löna sig att till och med lyssna på sina kor.