På andra sidan stämpelklockan

Rapport från företag i México som jobbar hårt för att utveckla sitt arbetssätt för att stödja sin viktigaste tillgång, personalen. Kanske något annorlunda mot hur de flesta företag normalt jobbar.

Efter att haft en hårt ansträngd ekonomi insåg företaget att de inte kunde betala ut extrapengar för att göra det bättre för personalen, detta hade gjorts då ekonomin varit bättre.

Kan det göras på något annat sätt? Vad är viktigt för personalen? Jo att säkra tryggheten för familjen. Företaget vill göra mer för sina anställda, helst utan att det kostar något. Många av fabrikens arbetare har lång resväg till fabriken från avlägsna områden. Kollektiva färdmedel saknas för de flesta så det är det bil som gäller. Veckoarbetstiden är 48 timmar. Genom att gå ner till 4-dagars vecka (12-timmarspass) kan personalen spara en resa i veckan = spara pengar. Dessutom lediga 3 dagar.

Vilka är de största utgifterna förutom bil, jo boende och mat. Boendekostnaden är svår för företaget att påverka, men hur kan vi hjälpa våra anställda att spara matpengar? Huruvida diet var uppe som förslag är oklart men en dag i veckan bjuds jordbrukare och andra som grossister in för att ordna marknad för dom anställda på företagets parkering. På det sättet hjälper företaget de anställda att handla mat billigare, alltså ett mervärde som inte kostar så mycket. Priserna är förhandlade av företaget. På detta sätt sparas mycket tid, som kan användas till familjen istället för att resa till marknader.

En annan intressant sak de gör är att dom ställt in en kareokeutrustning i lunchrummet där de uppmanar alla att ta tillfället i akt att sjunga på lunchen. Detta kanske inte bara skulle ses som positivt i vår kultur, men det finns ett ordspråk som säger att har du två mexicanare på samma ställe, då har Du ett party. Genom att låta anställda visa upp sina talanger för kollegor skapas en kultur där det är lättare att vilja och våga. Det är helt ok att utmana sina chefer i sång.

En annan stor utgift för familjer, förhoppningsvis inte så många gånger, är giftemål. Vill man ha lyckliga medarbetare så måste dom ju ha råd att gifta sig. Lösningen är att företaget står för fiolerna när det vankas giftemål, festen hålls på företaget. För att ytterligare stärka familjebanden och kanske för att scouta framtida rekryteringar anordnas regelbundna idrottstävlingar där både anställda och deras familjer deltar.

Fantastiskt att se organisationer som tar ansvar även efter att personalen stämplat ut, snacka om bra värderingar.

Läs mer av våra inlägg om värderingar.