400 fel blev 11 rätt

Vi får det beteende vi hyllar och det kanske inte är det beteende vi önskar. Vi äter ofta tårta och andra godsaker i samband med lyckade brandkårsutryckningar.

På en arbetsplats var de väldigt stolta över sina välanvända och tydliga kvalitetsverktyg som alla i princip använde. De visade alltid upp det för sina kunder och besökare där de mycket enkelt kunde plocka ut en stor mängd historik och annan nyttig information. Vad de inte förstod var att de i själva verket inte gjorde det viktigaste av allt, åtgärder som på lång sikt eliminerade kvalitetsbristerna som ideligen återkom. Visst fanns det en och annan i organisationen som drev frågan att bristerna måste hanteras på ett långsiktigt sätt, men de blev oftast negligerade av ledningen som gav mer fokus åt de som drev fram att organisationen lyckades med kortsiktiga leveransmål. Där fick de just den kultur de hyllade, kortsiktighet.

När man nu efter flera års arbete i en mängd olika verksamheter i vårt avlånga land inser att detta är allt för vanligt förekommande förstår man hur förödande ett sådant förhållningssätt är. Man hänvisar i många fall till kvalitetssystem och kvalitetsarbete som i grunden skall hjälpa oss att hantera dessa frågor på ett korrekt sätt men som inte bidrar till det viktigaste av allt, långsiktiga åtgärder. Detta på grund av vår oförmåga att hålla fokus på grundorsaken. Vi måste alla förstå att vi måste byta fokus till långsiktighet.

Vad är det vi sysslar med egentligen, lägger vi tillräckligt med tid på rätt saker? NEJ!

När en genomlysning gjordes av kvalitetsarbete på ovansående arbetsplats var resultatet näst intill pinsamt. Utav drygt 400 avvikelser hade de endast gjort långsiktiga åtgärder på 11 st. I det tvingade fältet för långsiktig åtgärd hade man bockat i ”Åtgärdad” med kommentaren ”genomförs separat” som i stort sett aldrig genomfördes. I detta fall fanns det förutsättningar för att förstå att det var viktigt att genomföra långsiktiga åtgärder, men det undveks genom denna hantering.

Vi måste kombinera det kortsiktiga fixandet med långsiktigt lärande, det är den enda riktiga vägen att gå. När detta blir det allenarådande sättet att arbeta och att hantera avvikelser så kommer dessa företag visa positiva och förbättrade resultat inom en snar framtid. Detta innebär att vi skall vårda det vi redan idag är mycket bra på, att snabbt fixa till de problem som dyker upp, fast med en tydlig koppling till ett långsiktigt lärande av varje avvikelse. Med andra ord skall vi behålla vårt driv med att fixa saker när dom dyker upp, men vi måste alltid på ett enkelt sätt koppla detta till vårt långsiktiga lärande via ett förbättringsarbete.

Bilden och resonemanget återfinns i böckerna:

Ledarskap – Gör Lean till framgång!

Medarbetarens guide till framgång – Förbättra med Lean!