Resan är målet

Alla organisationer har mål, dvs. resultat de vill uppnå. Ofta när organisationer inte når det förväntade målet så sätts ofta ett mål längre bort till nästa år. Resonerar man som så att ”om vi siktar lite längre bort så kanske vi når dit vi egentligen vill”?
På samma sätt har varje resa ett mål. Skulle vi tänka på samma sätt skulle vi planera att åka till Spanien, trots att vi vill komma till Tyskland.
När man reser och inser att man inte nått ända fram är det väl vara mer intressant hur resan utförts, inte att hitta ett nytt resmål. Det är ju i analysen av hur resan gått till som man kan lära till nästa år.

Ger jag mig ut på en resa är det några saker att tänka igenom först. Ska jag resa med cykel, bil, båt eller flyg (resurser, förmåga, kapacitet etc). Vilka förutsättningar bedömer jag kommer att råda, det kanske är perioder av regn eller andra saker som påverkar min framfart. Eftersom jag ska ut och resa även nästkommande åren och vill lära mig på vägen är det dessutom några punkter till jag behöver fundera på. Hur lägger jag upp min resplan utifrån de förutsättningar jag har (checkpoints)? Vad är mina åtgärder om och när jag får en avvikelse?

Vad jag stämmer av är viktigt. Att bara kolla hur långt man kommit eller hur långt det är kvar räcker inte, avstämningen bör innehålla mer än så.

  • Var det rätt packning?
  • Var det rätt transportsätt?
  • Kan jag ha bättre koll på utrustningen?
  • Kan jag ha bättre koll på förutsättningarna?
  • Etc

Dessa lärdomar gör att nästa etapp flyter lite bättre. Fokuserar jag på hur jag hamnade där jag är och lär av det ökar oddsen att jag når dit jag ska. Konstaterar jag bara att jag har för långt kvar och måste öka takten så slutar det oftast med att jag inte orkar hela vägen eller väljer lösningar som gör resan onödigt dyr.

Målet är viktigt, för det ger mig riktningen vart jag är på väg, men om jag ska nå ända fram måste jag fokusera på hur vi tar oss fram, här och nu.
Resultatet (där jag till slut hamnade) är precis som det låter – ett resultat, dvs. konsekvensen av något. Det är vägen till målet man ska fokusera på, annars ligger man hela tiden steget efter.

Hur fungerar din organisation? Vet ni ert resmål och har relevanta, löpande avstämningar för att se om ni verkligen är på väg dit och inte någon annanstans? Har ni koll på förutsättningarna eller är ni ett offer för omständigheterna? Vilka arbetssätt har ni och hur fungerar de? Är de gemensamma och stäms av regelbundet eller gör ni ”så gott vi kan”?

Får ni de gemensamma arbetssätten att fungera så ökar oddsen att ni kommer dit ni vill, i rätt tid och till den kostnad ni planerat.

Trevlig resa

Lätt att göra rätt

Vad skulle man kunna vinna i din verksamhet om det i större utsträckning vore ”lätt att göra rätt”? Förmodligen en hel del avseende både kvalitet och tid. Varför inte börja med att göra en inventering av möjligheter att göra fel i en liten del av verksamheten? Det kommer sannolikt att ge gott om uppslag till aktiviteter att ta in i förbättringsarbetet.

Ytterligare resonemang återfinns i boken:

Lean – Gör avvikelser till framgång!