Din nya guide mot Lean

Lean med sina principer och synsätt är, och har varit, stabila över lång tid. Denna stabilitet är en viktig förutsättning för att ge trygghet och långsiktighet i arbetet med att förbättra verksamheter världen över. Däremot ökar hela tiden den samlade kunskapen om hur Lean kan tolkas och tillämpas. Det vill vi ta fasta på.

Vår strävan att sprida den senaste Lean-kunskapen har därför fått oss att, sju år efter att den första upplagan av ”Lean – Gör avvikelser till framgång!” såg dagens ljus, skriva en helt ny bok men med samma namn. Vi särskiljer istället boken genom att kalla den för den 3:e upplagan av ”Lean – Gör avvikelser till framgång!”. Boktiteln har vi behållit eftersom vi anser att den på ett lysande sätt beskriver vad både Lean och boken handlar om. Istället kommunicerar vi att det är en helt ny bok genom ett nytt omslag.

Den nya boken är utökad med innehåll som vi som konsulter under senare år fått allt fler frågor kring:

  • Vad som kännetecknar effektiva mål och mätetal i en verksamhet som strävar mot Lean
  • Vad som kännetecknar en ekonomistyrning som stödjer arbetet med Lean istället för att stjälpa det
  • Vad det innebär att leda mot Lean och hur det kan gå till
  • Medarbetarnas roll, ansvar och befogenheter i en verksamhet som är framgångsrik med Lean
  • Hur ett framgångsrikt arbete med ständiga förbättringar bör drivas i praktiken
  • Hur en verksamhets flödeseffektivitet kan ökas samt hur det kan och bör påverka resurseffektiviteten
  • Vad Toyota Kata är och hur metoden fungerar
  • etc

En annan viktig skillnad med 3:e upplagan är att den på ett tydligare sätt vänder sig till alla olika typer av verksamheter. Den övervikt mot tillverkning som vissa läsare tidigare upplevt är nu borta och såväl beskrivningar som exempel omfattar administration, service & tjänster, sjukvård, tillverkning och produktutveckling. En ytterligare skillnad är att såväl språk som beskrivningar har förenklats för att göra innehållet enklare att förstå och att koppla till den egna verksamheten.

Vi har fått mycket ros för vår nya bok och det är vi förstås glada för. Särskilt roligt har det varit att höra dem som läst tidigare upplagor (ofta ett antal gånger) säga att de fått ut så mycket mer av den 3:e upplagan att de nu även beställer den till personer som sedan många år haft den 2:a upplagan som sin guide mot Lean.

”Författarna kommer inte med pekpinnar, utan informerar bara om självklarheter på ett sådant sätt att man själv inser hur mycket som faktiskt kan bli bättre. Man kan i princip slå upp vilken sida som helst och efter någon minut inse att man även på just det området kan göra förbättringar i sin organisation. Då boken även innehåller konkreta tips och praktiska exempel som underlättar när man skall förklara för andra i sin organisation, gör det att man i denna bok faktiskt har nyckeln till framgång både på personlig nivå såväl som organisatorisk.”
Nicklas Boström
vice VD, Lättelement AB

Om Du är intresserad av boken och vill titta på smakprov eller beställa kan du göra det här.

Posted in Förbättringsarbete, Lean-principer, Ledarskap, Medarbetarskap, Standardiserat arbetssätt, Värderingar.