Vad är målet med målen?

Alla verksamheter har sina utmaningar och beroende på situation så ser behoven olika ut. Det kan vara att tjänstekvaliten behöver förbättras, leverssäkerheten säkras eller medarbetarglädjen ökas. Men oavsett verksamhet och de utmaningar man står inför så är det svårt att påverka sina resultat utan konkreta mål.

Syftet med att ha mål är att staka ut riktningen i företagets förbättringsarbete samt att tvinga ledningen att prioritera vad som är viktigast. Målen ska också hjälpa oss att få rätt beteende i verksamheten. En verksamhet som har 15-20 mål per nivå kommer inte att påverka några beteenden utan ambitionen borde vara att ha runt 4-6 mål. Dessutom bör de kunna följas upp ofta, helst varje dag.

Då blir även pulsmötena mer intressanta och går från att vara ett jaså-möte till att fånga konkreta avvikelser som kan skickas in i förbättringsarbetet. Förbättringsarbetet kommer då att fokusera på avvikelser som påverkar målen och inte enbart på goda idéer.

Tyvärr ser vi alltför ofta att målarbetet enbart inkluderar ledningen och i bästa fall cheferna därunder. Förståelsen finns inte för vilken effekt det skulle ge om tid investerades i att tränade alla i verksamheten att förstå hur jag som medarbetare kan bidra till de övergripande målen.

Det bli väldigt svårt för en tillverkande avdelning att ha som mål att öka lageromsättningen från 6 till 8 gånger/år om målet inte bryts ned och konkretiseras ute i organisationen. Finns förståelsen att reducerad ställtid på volymartiklarna skapar förutsättningar att köra färre i varje parti och därmed påverka lageromsättningen är läget annorlunda. Då kan jag som medarbetare ha ett konkret mål som ligger nära mig samtidigt som jag påverkar det övergripande målet på ökad lageromsättning.

Hur ser det ut i er verksamhet?

Är alla involverade i att ta fram mål som påverkar de övergripande målen?

Följer Ni upp era mål varje dag och kopplar avvikelserna till ert förbättringsarbete?