Ledarskapsprinciper

Lägger du som ledare tillräckligt tid ute i din verksamhet och fokuserar på ledarskapsprinciperna för dina medarbetares bästa?