3 fallgropar i arbetet med Lean

Visst har du sett listor på fallgropar inom Lean tidigare?
Visst tycker du att alla dessa är mer eller mindre självklara?
Visst är det som så att trots denna insikt så faller de flesta organisationer likväl i dessa fallgropar?
Visst är det konstigt – eller?

Lär av andras misstag, för du kan inte leva tillräckligt länge för att hinna begå dem själv.
Martin Vaubee

Som människa är man inte felfri och vi har ofta en oförmåga inom vissa områden. Kopplat till dessa fallgropar är vår brist att fokusera en tydligt framträdande område (det finns fler, men vi börjar här).

När organisationen startar en Lean-resa måste det finnas en kritisk massa som har
1. kunskap, insikt och förståelse
om Lean och vad det innebär för organisationen. Trots att det ofta uttrycks att ”detta är viktigt”, så görs få och/eller för små insatser för att skapa sig denna kunskap, insikt och förståelse.
Varför?
Vår vardag tar överhanden. Tiden finns inte, sägs det. Frågan är om det verkligen är brist på tid eller brist på vilja och förmåga att fokusera. Fokusera handlar inte om att välja, utan om att välja bort. Om Lean är den väg vi väljer, så måste vi visa det genom att fokusera på att öka vår egen kunskap, insikt och förståelse.

Vanligt är också ett allt för stor fokus på
2. verktyg och metoder.
Detta hänger givetvis ihop med nr. 1, men det finns ytterligare aspekter.
Vilka?
Att arbeta med verktyg och metoder är ”enklare”, vi tycker principer, strukturer och värderingar är stort, krångligt, jobbigt. Dessutom påverkar det mer på djupet mitt sätt att jobba och agera – vilket känns skrämmande. Så trots att vi vet hur vi ska göra väljer vi att fokusera på det som är enklare – verktyg och metoder.

Ser vi till förbättringsarbetet är det ofta en
3. rörelse utan riktning.
Med det menas att det genomförs en massa förbättringsaktiviteter, men man kommer inte riktigt någonvart.
Varför?
En anledning till att aktiviteterna inte ger avsett resultat är att de inte är kopplade till organisationens mål. Målen ska vara en beskrivning av vad som är viktigt att uppnå. Då ska våra aktiviteter väljas så de hjälper oss nå dessa mål. Allt för ofta väljs andra aktiviteter och det hänger dessutom ihop med att förbättringsarbetet allt för ofta utgår från goda idéer. Tittar man istället efter avvikelser så identifierar vi saker som hindrar oss från att nå våra mål – det är de vi ska arbeta med!
Att arbeta med goda idéer är roligare. Det upplevs mer utvecklande och premieras ofta. Att enträget arbeta med uppkomna avvikelser har inte samma glamour. Är det dessutom små avvikelser så har inte det alls samma status som att arbeta med ”förbättringsprojekt”. Vi fokuserar alltså hellre på det som i alla tider varit roligt eller ger status men inte nödvändigtvis ger någon effekt.

Tror många ser dessa misstag hos andra, men:
Den kloke lär av andras misstag, dåren av sina egna.
Engelskt ordspråk

Vi måste alltså lära oss att fokusera på rätt saker och att lära oss vad prioritera innebär.

Posted in Förbättringsarbete, Ledarskap, Värderingar.