Metodstyrt ledarskap

I vårt arbete hos kund ställer vi ofta frågan om man kan säga att ledarskap är som vilken verksamhet som helst. Oftast blir cheferna konfunderade över denna fråga. Efter ett resonemang om att man som chef/ledare har sina kunder och flöden samt att man även kan förbättra sitt sätt att leda så är vi oftast överens om att ledarskap också är en verksamhet.

Men ledarskap är inte vilken verksamhet som helst utan den största och viktigaste bidragande orsaken till att man lyckas utveckla verksamheten. Detta innebär att är det en verksamhet så kan vi applicera Lean-principerna även på ledarskapet. Utifrån detta kan vi ta fram arbetssätt och metoder som vi sedan kan följa upp för att se om ledarskapet blivit bättre.

Tyvärr så saknas denna struktur i de flesta organisationer när det kommer till ledarskapet. När en ny chef/ledare anställs så är vi nästan enbart intresserade av hens egenskaper men inte hur hen ska utveckla sina kollegor genom att bidra och utveckla redan befintliga arbetssätt och metoder. Det blir ofta så att finns det 9 chefer/ledare i en organisation och ytterligare en anställs så anställer vi också in ett 10:e arbetssätt.

Lean handlar om att utifrån vilket resultat vi vill ha välja rätt princip och därefter arbetssätt/metod. Blir det bra resultat så vet vi att arbetssättet/metoden fungerar. Tyvärr gör Vi sällan så med ledarskapet utan där gäller oftare resultatstyrning. Det är inte sällan som chefen/ledaren får höra – att ”gör som Ni vill så länge Ni får bra resultat”. Detta skapar ett ledarskap som består av fixare (hjältar). Kunskapsöverföringen mellan ledarna saknas ofta och därför blir förbättring av ledarskapet väldigt svårt eftersom vi inte får konkreta avvikelser utan mest ett tyckande eftersom vi inte har kommit överens om vilket som är bästa gemensamma arbetssätt.

Ska du som ledare känna att du vinner matchen varje dag så gäller det att skapa en struktur där inte bara egenskaperna för ledaren är viktiga utan även hur vi t.ex. efterfrågar standarder, tränar medarbetarna i värderingar eller hur vi leder ett pulsmöte för att få bästa möjliga resultat.

Har Ni tydliga gemensamma principer och metoder för ert ledarskap?
Vad är en avvikelse i ledarskapet i er verksamhet?
Hur arbetar Ni med förbättringsarbete kopplat till ledarskapet?

Förklaring bild:
MBM – Management by Means – Metodstyrning
MBR – Management by Results – Resultatstyrning

Minska stressen!

Vad kan din organisation göra för att undvika den stress som den s.k. hockeyklubbseffekten innebär? Kan delavstämningar på vägen mot leverans eller deadline vara en lösning?