Hur når ni en bestående ledarskapskultur i er organisation?

Har ni någon gång mött en kollega som har varit på en utbildning och berättar vitt och brett om hur fantastiskt det har varit och hur hen nu verkligen tänker göra i framtiden inom ämnet? Hur många gånger har ni sedan märkt en verklig skillnad? Kanske inte så ofta som hen har gått på utbildning i varje fall. Och varför blir det så? Var inte utbildningen så intressant och bra i alla fall? Kanske är svaret något annat. Kanske lägger vi för lite fokus på att följa upp.

Detta resonemang kan gälla för vilken nyhet, utbildning eller förändring som helst, inte minst inom ledarskap. Hur följer ni upp ert ledarskap idag? Hur gör Du som ledare för att få ut det bästa av dina underställda ledare idag när de har varit på en ledarskapsutbildning? Det borde vara så att ni tillsammans sätter upp en förväntan på resultat för den investering som görs i en utbildning och att det sedan följs upp och jämförs mot den överenskomna förväntan.

Kostnaden för ett ledarskap är givetvis svår att räkna på men vi kan i alla fall konstatera att det är en ganska stor del om vi räknar på lön, utbildning mm. Vi borde därför se till att ta bort allt slöseri även för en ledare så vi får ut så mycket som möjligt för de investeringar vi gör i en ledare. För att åstadkomma detta behöver vi som för alla andra verksamheter ha en struktur för ledarskapet och en uppföljning, en ledarpuls, för att se att vårt ledarskap ger rätt resultat. En struktur och uppföljning gör att slöseriet blir synligt och att ni tillsammans kan ta fram konkreta aktiviteter för förbättringar i ledarskapet.

Även om alla inte passar som ledare och att det krävs vissa personliga egenskaper så är det svårt att lyckas om struktur och uppföljning saknas. Det är när vi har en struktur och uppföljning som vi kan skapa en bra och bestående ledarskapskultur i en organisation. Ett företags ledarskap borde inte ändras ifall en ledare byts ut, det ska vara lika grundläggande som våra värderingar som ska följas även om en ledare rekryteras från en annan organisation eller företag.

Berätta gärna om dina erfarenheter kring ämnet i kommentarsfältet. Hur har Ni skapat en bra och bestående ledarskapskultur?