Hem

Excellent firms don't believe in excellence - only in constant improvement and constant change.

Vad behöver Ni uppnå?

Referensuppdrag:

Kapacitetsökning med över 50% 70% reduktion av bundet kapital Leveransprecision på 100% Halvering av ledtiden

Tom Peters

Medarbetarens guide till framgång – Förbättra med Lean! ger en lättläst beskrivning av de mest centrala delarna av Lean. Med sina enkla och pedagogiska beskrivningar syftar boken till att ge en bra kunskapsgrund för alla medarbetare i en organisation. Fokus ligger på en enkel och konkret beskrivning av standardisering och ständiga förbättringar. Detta är de delar av Lean som alla berörs av och som lägger grunden för en framgångsrik Lean-kultur.

Förbättra med Lean!

Spelet skapar förståelse för hur man skapar en effektiv arbetsplats genom 5S och ständiga förbättringar.

Ledarskap

Ledarnas förståelse för Lean och ledarskap är helt avgörande för att lyckas etablera Lean som förhållningssätt i en organisation. Part Development har därför utvecklat ett större träningsprogram för ledare. Detta träningsprogram bygger på konceptet Train the Trainer.

Läs mer

Verksamhetsstöd

Att förbättra en verksamhet erbjuder en rad utmaningar. För att säkerställa att det blir förbättringar och inte bara förändringar krävs normalt en ordentlig analys och en plan för förbättringsarbetet innan genomförandefasen påbörjas. Part Development kan stödja Er hela vägen från att identifiera förbättringsbehov och -möjligheter till genomförda förbättringar.

Läs mer

Produkter

Som ett extra stöd för förbättringsarbetet har Part Development under åren utvecklat olika typer av träningsmaterial i syfte att effektivisera kunskapsöverföringen. Materialet består av litteratur, verksamhetsspel samt mallar, dokument etc.

Läs mer