Kundfokus

Hur ser det ut hos dig, är det kunden som styr vad du producerar eller producerar du det du alltid har gjort? När hade du senast ett möte med din kund (intern/extern) för att förstå vad kunden verkligen vill ha?