Minska stressen!

Vad kan din organisation göra för att undvika den stress som den s.k. hockeyklubbseffekten innebär? Kan delavstämningar på vägen mot leverans eller deadline vara en lösning?