Din nya guide mot Lean

Lean med sina principer och synsätt är, och har varit, stabila över lång tid. Denna stabilitet är en viktig förutsättning för att ge trygghet och långsiktighet i arbetet med att förbättra verksamheter världen över. Däremot ökar hela tiden den samlade kunskapen om hur Lean kan tolkas och tillämpas. Det vill vi ta fasta på.

Vår strävan att sprida den senaste Lean-kunskapen har därför fått oss att, sju år efter att den första upplagan av ”Lean – Gör avvikelser till framgång!” såg dagens ljus, skriva en helt ny bok men med samma namn. Vi särskiljer istället boken genom att kalla den för den 3:e upplagan av ”Lean – Gör avvikelser till framgång!”. Boktiteln har vi behållit eftersom vi anser att den på ett lysande sätt beskriver vad både Lean och boken handlar om. Istället kommunicerar vi att det är en helt ny bok genom ett nytt omslag.

Den nya boken är utökad med innehåll som vi som konsulter under senare år fått allt fler frågor kring:

  • Vad som kännetecknar effektiva mål och mätetal i en verksamhet som strävar mot Lean
  • Vad som kännetecknar en ekonomistyrning som stödjer arbetet med Lean istället för att stjälpa det
  • Vad det innebär att leda mot Lean och hur det kan gå till
  • Medarbetarnas roll, ansvar och befogenheter i en verksamhet som är framgångsrik med Lean
  • Hur ett framgångsrikt arbete med ständiga förbättringar bör drivas i praktiken
  • Hur en verksamhets flödeseffektivitet kan ökas samt hur det kan och bör påverka resurseffektiviteten
  • Vad Toyota Kata är och hur metoden fungerar
  • etc

En annan viktig skillnad med 3:e upplagan är att den på ett tydligare sätt vänder sig till alla olika typer av verksamheter. Den övervikt mot tillverkning som vissa läsare tidigare upplevt är nu borta och såväl beskrivningar som exempel omfattar administration, service & tjänster, sjukvård, tillverkning och produktutveckling. En ytterligare skillnad är att såväl språk som beskrivningar har förenklats för att göra innehållet enklare att förstå och att koppla till den egna verksamheten.

Vi har fått mycket ros för vår nya bok och det är vi förstås glada för. Särskilt roligt har det varit att höra dem som läst tidigare upplagor (ofta ett antal gånger) säga att de fått ut så mycket mer av den 3:e upplagan att de nu även beställer den till personer som sedan många år haft den 2:a upplagan som sin guide mot Lean.

”Författarna kommer inte med pekpinnar, utan informerar bara om självklarheter på ett sådant sätt att man själv inser hur mycket som faktiskt kan bli bättre. Man kan i princip slå upp vilken sida som helst och efter någon minut inse att man även på just det området kan göra förbättringar i sin organisation. Då boken även innehåller konkreta tips och praktiska exempel som underlättar när man skall förklara för andra i sin organisation, gör det att man i denna bok faktiskt har nyckeln till framgång både på personlig nivå såväl som organisatorisk.”
Nicklas Boström
vice VD, Lättelement AB

Om Du är intresserad av boken och vill titta på smakprov eller beställa kan du göra det här.

Våga prova

När vi jobbar med Lean är det viktigt att vi skapar en miljö där vi vågar och vill testa nya sätt. Ett bra motto är att inte säga nej förrän vi har provat. Tack vare att vi strävar efter att göra många små förbättringar hela tiden så brukar det vara lätt att backa om det inte blev en förbättring utan bara en förändring.

Från boken Lean – Gör avvikelser till framgång! (tredje upplagan)

Bra service!

Många hotell siktar mot stjärnorna, ju fler desto bättre. Skall man försöka förstå klassificeringssystemen hamnar man snabbt nere på jorden igen, närmre bestämt i en djungel. Det finns många olika system för vad som krävs för ett visst antal stjärnor. För att få 5 stjärnor så krävs oftast hög bemanning, t.ex att reception är bemannad 24 timmar, room service dygnet runt,  bar, lunch och middag 7 dagar i veckan. Kunden förväntar sig ofta service direkt, t.ex. så ska det gå snabbt att checka in eller ut vilket kräver hög bemanning så att det inte blir köer. Sammantaget blir det mycket slöserier, mycket personal som väntar på att snabbt kunna ge kunder service.

Vid en rundresa i Japan för att göra studiebesök i intressanta verksamheter bodde vi på ett hotell som tänkte annorlunda.

Hotellet hade jobbat mycket med flexibilitet så att personalen kan utföra många olika arbetsuppgifter. Deras ide är att gå till kunden istället för att vänta på att kunden kommer. Vi blev hämtade vid tågstationen av hotellets personal, de kom i flera bilar och en av dem kördes av deras VD. Där påbörjades incheckningen. De personer vi mötte som chafförer följde oss sedan genom vistelsen, lite ”fawlty towers känsla” men med fantastisk service. Tack vare standardardisering kan alla hjälpa till i t.ex köket. De jobbade väldigt mycket med förbättringsarbete där de sätter kunden i centrum. De har t.ex gjort rummen lättstädade med hjälp av SMED-metoden och skapat en standard för städning. Detta ger dem själva högre effektivitet så att kunden kan checka ut senare för att kunna njuta av hotellvistelsen längre.

Rummen är fortfarande av traditionell japans snitt, det man som kund märker av den effektiva städningen är att det är rent och fräsht. Att en kock kan städa så bra eller att städpersonalen kan laga så fantastisk mat var en upplevelse. En fantastsk mix av japansk kultur och japansk effektivitet.

Personalen då? Jo de verkade trivas mycket bra och var stolta över vad de åstadkommit.