Våra barn

”Barnen är vår framtid”. I så fall har vi alla ett ansvar att skapa de förutsättningar som krävs för att alla barn ska få en ärlig chans att växa upp i en trygg miljö med tillgång till mat, utbildning och hälsa. Part Development stödjer därför:

Rädda Barnen

Alla barn har rätt att gå i skolan. Det slår Barnkonventionen fast. Ändå saknar över 61 miljoner barn tillgång till grundskola. Vi arbetar för att alla barn ska ha en skola att gå till och att utbildningen ska hålla hög kvalitet.
Fattigdom är ofta orsaken till att många barn saknar tillgång till utbildning. Är du flicka, ett barn med funktionsnedsättning, ett barn som tillhör en etnisk minoritet eller arbetar så minskar dina möjligheter ytterligare att få gå i skolan. Detsamma gäller för barn som lever i konfliktdrabbade områden.
På många håll är kvaliteten på undervisningen låg. Lärare och lokaler saknas. Det är vanligt att barn tvingas gå i skolor utan toaletter, tillgång till vatten eller bra klassrum. Ett annat problem är att unga runt om i världen utsätts för övergrepp i skolan.
Vi arbetar för en trygg skola av bra kvalitet. Vi arbetar för att fler barn ska få tillgång till utbildning av bra kvalitet. För oss är det även viktigt att skolan är en trygg plats, fri från aga.
Skolan och lärare ska stimulera till lärande, och lyssna på och möta varje elev med respekt. Vi arbetar också för att utbilda lärare och förändra attityder i samhället så att till exempel fler flickor ska få utbildning.

UNICEF

Vi kämpar för alla barns rätt att gå i skolan: Eftersom utbildning är en väg ut ur fattigdom och utsatthet arbetar vi för att alla barn världen över ska få gå i skolan och utveckla sina möjligheter till ett liv med god hälsa, inkomst och möjlighet att påverka. Och extra mycket kämpar vi för flickorna – eftersom så många av dem fortfarande står utanför skolan. Vi tänker inte ge oss förrän alla barn har en plats i ett klassrum.
Utbildning är vägen ut ur fattigdom: Att lära sig läsa och skriva öppnar dörren till ett självständigt liv med god hälsa, inkomst och möjlighet att påverka. Utbildning är helt enkelt en väg ut ur fattigdom och utsatthet och därför kämpar vi över hela världen för att övertyga regeringar och lokala beslutsfattare om att satsa mer pengar på utbildning. Vi hjälper bland annat till att utveckla läroplaner, bygga skolor, utbilda lärare och att öka kvalitén på undervisningen.
Att gå i grundskolan är en mänsklig rättighet. Och det ska vara gratis. Det säger barnkonventionen. Men för minst 57 miljoner barn runt om i världen uppfylls inte denna rättighet. Drygt hälften av dessa är flickor. Den allra främsta orsaken är fattigdom. I många länder slukar skolavgifterna upp till en tredjedel av en familjs inkomst och föräldrarna har helt enkelt inte råd att skicka barnen till skolan.

Barncancerfonden

Barncancerfondens vision är att utrota barncancer. Barncancerfonden har sedan 1982 arbetat för att fler barn ska överleva cancer samt med att hjälpa drabbade familjer att få den vård och det stöd de behöver. Under samma period har överlevnaden ökat till cirka 80 procent, men barncancer är trots detta fortfarande den vanligaste dödsorsaken hos barn mellan 1 och 14 år i Sverige. Tack vare generösa bidrag från privatpersoner, företag och organisationer är Barncancerfonden den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige.