Dan Blücher

Dan Blücher arbetar med att coacha, utbilda och leda organisationer i deras förändrings-/förbättringsarbete. Han har lång erfarenhet av Lean och ledarskap inom:

Administration
Kommunal verksamhet
Produktion
Produktutveckling
Service & tjänster
Sjukvård

Dan har arbetat med Lean och verksamhetsutveckling sedan 1988 inom flera olika branscher. Han har bland annat arbetat som forskare och konsult samt som Global Lean Manufacturing Expert inom Gambro. Dan har dessutom varit aktiv inom Lean Forum, bland annat som ordförande.

dan.blucher@partdevelopment.com
+46768798903

DB