Henric Alsterman

Henric Alsterman arbetar med att coacha, utbilda och leda organisationer i deras förändrings-/förbättringsarbete. Han har lång erfarenhet av Lean och ledarskap inom:

Administration
Kommunal verksamhet
Produktion
Produktutveckling
Service & tjänster
Sjukvård

Henric har arbetat med produktion och verksamhetsutveckling sedan 1983 både som anställd och i egen regi. Han började arbeta med Lean (TPS) 1987. Genom åren har han haft befattningar som operatör, produktionstekniker, forskare och chef. Henric är också teknologie doktor i Flexibel produktion.

henric.alsterman@partdevelopment.com
+46768798900

HA