Våra värderingar

Part Developments verksamhet baseras på fyra värderingar; Respekt, Glädje, Lärande och Hållbarhet. De fungerar som vägledning för våra medarbetare för att generera önskvärda beteenden såväl internt som hos våra kunder. Här följer ett axplock av vad respektive värdering betyder för oss:

Respekt

Varderingar

 • Vi är ärliga, uppriktiga, lyhörda och öppna
 • Vi respekterar andra och varandra
 • Vi har respekt för tid, både kundens och vår egen
 • Vi visar omtanke och låter alla bli sedda
 • Vi håller vad vi lovar
 • Vi tillmäter alla lika värde och alla ska få chansen
 • Vi återkopplar

Glädje

 • Vi väljer glädje genom positiv tolkning
 • Vi entusiasmerar och sprider energi
 • Vi väljer roliga uppdrag
 • Vi har balans mellan Arbete, Familj och Jaget
 • Vi är omtänksamma och visar intresse för andra och varandra
 • Vi har roligt tillsammans

Lärande

 • Vi tar chansen till ökat lärande när vi får den
 • Vi skapar förutsättningar för utveckling genom våra gemensamma arbetssätt
 • Vi levererar ett kontrollerat lärande med respekt för både kunden och oss själva
 • Vi tar tillvara lärande genom strukturerad återkoppling
 • Vi ser till att kunden lär sig för att på sikt stå stark utan oss
 • Vi utvecklar gemensam kunskap

Hållbarhet

 • Vi ser till att kunden kan stå på egna ben
 • Vi levererar mervärde
 • Vi tar oss alltid tid att bygga för framtiden
 • Vi skapar en kultur för ständigt lärande
 • Vi kan kombinera arbetet med familj och hobbys
 • Vi har kul på arbetet
 • Vi är strukturerade