Varför Part Development?

Vår kompetens:

Våra konsulter har 15-25 års erfarenhet av verksamhetsförbättring

 • Vi har egna erfarenheter
 • Vi har inte alltid varit konsulter utan har också varit i er sits

Vi har både bred och djup kompetens

 • Lång och gedigen erfarenhet från många olika positioner, branscher och typer av verksamheter
 • Akademisk spetskompetens inom effektiva produktionssystem

Våra konsulter är intresserade, jordnära och kan kommunicera med personer på alla organisatoriska nivåer

Vi sprider vår kompetens genom våra välrenommerade böcker som sålts i mer än 40 000 exemplar

 • Lean – Gör avvikelser till framgång!
 • Ledarskap – Gör Lean till framgång!
 • Medarbetarens guide till framgång – Förbättra med Lean!

Vår Bredd:

Vi arbetar med att utveckla både ledare och medarbetare

Vi utvecklar både ledarskap och verksamhet

Vi hjälper er med allt från strategier till operativ drift

 • Värderingar – Vision – Mål – Strategi – Genomförande – Operativ drift

Vi hjälper er med hela värdekedjan

 • T.ex. Inköp – Logistik – Förädling – Leverans
 • Inklusive gränssnitt mot stödfunktioner

Vi kan stödja er till förbättring på två olika sätt:

 • På egen hand genom våra ”by Yourself-produkter”
 • Med stöd på plats av kunniga, erfarna och jordnära konsulter

Inget uppdrag är för litet och inget uppdrag är för stort

 • Kundens behov styr alltid
 • Endagsinsatser → Stora transformationsprojekt
 • Vi tar uppdrag över hela världen

Vårt arbetssätt:

Vi föredrar att träna organisationer uppifrån och ned enligt konceptet ”Train the trainer”

 • För bästa genomslag

Vi tränar, stödjer och coachar istället för att vara utförare

 • Så att kunskapen stannar hos kunden
 • Bidrar till kostnadseffektivitet för kunden genom färre konsultdagar

Vi hjälper kunden att analysera verksamheten

 • För att påvisa förbättringspotential
 • För att visa hur det kan gå till att nå denna potential

Vi tror på att lära genom att göra

 • Praktisk handling är ett effektivt sätt att förstå
 • Vi har skapat ett flertal verksamhetsspel och praktiska övningar

Vi tror på långsiktigt hållbara lösningar

 • Där det finns något att vinna för kunder, ägare, medarbetare och samhälle

Därför Part Development!