Vårt arbetssätt

Om-oss-arbetssattPart Developments arbetssätt bygger på att träna organisationen uppifrån och ner enligt konceptet Train the Trainer. Nya sätt att tänka och nya kunskaper överförs till ledarna som därefter överför kunskaperna till sin egen organisation. Detta skapar förutsättningar för att de nya arbetssätten ska bli långsiktigt hållbara.

Part Development stödjer såväl stora som små organisationer, oavsett om de ligger i startgroparna eller har kommit långt på sin Lean-resa. Vårt fokus ligger på ledarträning samt stöd till organisationen under Lean-resan och vi arbetar med alla typer av verksamheter.