Inspirationsdag

Inspirationsdagen ”Från värderingar till resultat” riktar sig främst till ledare som vill lära sig mer om Lean och vad som krävs för att lyckas. Inspirationsdagen kan med fördel även användas för att ge en vitamininjektion till ett redan pågående Lean-arbete.

Inom Part Development finns lång erfarenhet av att tillämpa Lean i många olika branscher och typer av verksamheter och vi kan därför anpassa seminariet till Era egna unika förutsättningar. Under dagen varvas teori och praktiska övningar med diskussioner kopplade till Er egen verksamhet. För att få ut så mycket som möjligt av dagen rekommenderas att Ni som förberedelse läser boken ”Ledarskap – Gör Lean till framgång!”.

Axplock ur innehållet:

  • Vad är Lean?
  • Vikten av värderingar
  • Lean-principerna
  • Viktiga förutsättningar
  • Val av metod
  • Ledarskap och ledarens roll
  • etc