Lean ledarutveckling

Utgångspunkten i metoden Lean ledarutveckling är att inget är så bra att det inte kan förbättras. I detta fall handlar det om ledarnas ledarskap. Metoden utgör en struktur för att förbättra det egna ledarskapet och den utgår från en individuell självbedömning av förmågan att leda mot Lean. Utifrån resultatet av självbedömningen identifieras förbättringsaktiviteter som planeras in och följs upp på ett strukturerat sätt.

Part Development kan stödja såväl enskilda ledare som hela ledningsgrupper i Lean ledarutveckling för att sätta fokus på konkreta ledarskapsförbättringar som i slutänden leder till en förbättrad verksamhet.