Ledarcoachning

All förändring måste komma inifrån och det kräver att ledaren både är trygg och övertygad i sitt ledarskap. För att nå dit kan ledarcoachning vara ett bra stöd. Det upplevs ofta som en stor hjälp att få stöd av en person med erfarenhet av den mödosamma strapats det innebär att leda en verksamhet mot Lean.

Part Development kan stödja Er genom att coacha såväl grupper som individer i förändringsarbetet. Det sker genom att vi agerar bollplank, kritisk ifrågasättare samt att vi delger tips och erfarenheter. Kontakta oss för att diskutera vilken typ av coachning Ni behöver.