Ledartid

Ett av de största hindren för att leda mot Lean är bristen på tid. Samtidigt som ledaren ska träna, efterfråga arbetssätt, ge stöd och utmana är det en mängd administration som ska skötas, möten att gå på etc. Inte sällan slutar det med alltför långa arbetsdagar för ledaren samtidigt som medarbetarna ändå inte känner sig sedda.

För att ta steg i rätt riktning för att komma ur denna situation har Part Development utvecklat metoden Ledartid. Med denna metod som bas kan vi stödja Dig, men ännu hellre hela Din ledningsgrupp, att på ett strukturerat sätt analysera Din/Er arbetssituation och vidta åtgärder för att frigöra tid att utöva det ledarskap som medarbetarna behöver. Din insats som ledare ger en stor hävarm på organisationens prestation.