Pulsmöte och Ledarpuls

Pulsmöte är en metod för strukturerade informations- och beslutsmöten där ledare och medarbetare träffas och agerar utifrån frekvent och systematisk information om hur verksamheten ligger till gentemot plan samt vad som orsakat eventuella avvikelser. Metoden är ett viktigt instrument för en ledare att:

  • Löpande ta pulsen på verksamheten
  • Snabbt informera och bli informerad
  • Löpande ställa arbetssättsrelaterade frågor till sina underställda
  • Snabbt säkerställa att kortsiktiga lösningar införs
  • Säkerställa att arbetet med långsiktiga lösningar slussas vidare till ett förbättringsarbete
  • Etc.

Metoden Pulsmöte kan även tillämpas på själva ledarskapet och den kallas då för Ledarpuls. I grunden är det ett Pulsmöte men det som behandlas vid mötet är uppföljning och avvikelser som är kopplade till mötesdeltagarnas ledarskap.

Part Development har lång erfarenhet av att skapa, strukturera och förbättra såväl Pulsmöte som Ledarpuls. Utgångspunkten är Ert nuläge och Era förbättringsbehov.