Strukturerad resultatförbättring

Träningen omfattar fyra delar som tillsammans bildar en struktur och som är centrala för att uppnå önskade resultat; Värderingar, Mål, Pulsmöte & Ständiga förbättringar. Utgångspunkten är verksamhetens värderingar som är grunden för att skapa ett bra förbättringsklimat. För att värderingarna ska få genomslag och bli en del av vardagen behöver de oftast konkretiseras genom att brytas ned till önskvärda aktiviteter som kan följas upp varje dag. Nästa steg mot förbättrade resultat är att skapa effektiva mål för verksamheten. Med rätt mål som var och en förstår hur de kan påverka skapas engagemang på organisationens alla nivåer. Pulsmöte är en effektiv metod att få organisationen att kontinuerligt fokusera på rätt saker. Ett bra Pulsmöte fokuserar på informationsspridning och snabba beslut utifrån upptäcka avvikelser. Den sista pusselbiten i strukturen är att etablera ett effektivt och medarbetardrivet arbete med Ständiga förbättringar. Här löses avvikelser så att de inte inträffar igen, vilket ger långsiktigt hållbara resultatförbättringar.

Träningen genomförs på ett utvalt pilotområde som sträcker sig över flera organisatoriska nivåer för att få maximal effekt. Träningsupplägget består av en förberedelsedag på plats samt 5-7 träningstillfällen med 2-3 veckors mellanrum. Antalet träningstillfällen beror på pilotområdets omfattning.

Efter träningen finns det inom pilotområdet välfungerade arbetssätt för Pulsmöte och Ständiga förbättringar som baseras på värderingar och effektiva mål. Deltagarna har dessutom kunskapen att på egen hand sprida arbetssätten vidare i organisationen.