Produkter

Vår strävan är att effektivisera lärandet så att kundernas behov av externt stöd minimeras. Därför har Part Development under åren utvecklat diverse träningsmaterial.

Materialet består huvudsakligen av:Böcker-samband

Våra böcker köper Ni enklast genom vår shop.

Träna din organisation på egen hand:

Lean Basic är en utbildning som ni genomför på egen hand. Den syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper i Lean.

Lean by Yourself®
 (LbY) är ett träningsupplägg som riktar sig till alla typer av organisationer som på ett kostnadseffektivt sätt vill genomföra en fullständig Lean-träning enligt konceptet ”Train the Trainer”.

Verksamhetsspelen kan Ni välja att köpa eller hyra och efter en handledarträning kan Era ledare på egen hand träna sin egen organisation enligt konceptet Train the Trainer. För de som önskar kan Part Development förstås också agera handledare för spelen i Er organisation.

Utifrån våra kunders behov kommer vi kontinuerligt att utveckla nytt träningsmaterial för att underlätta ett effektivt lärande.