5S by Yourself™

5S by Yourself™ – Träningen för de som på egen hand vill lyckas med 5S

En unik möjlighet för organisationer att genomföra sin 5S-träning helt på egen hand

Målgrupp

Detta är ett unikt träningsupplägg som riktar sig till de som på ett effektivt sätt vill träna sin egen organisation i 5S utan externt stöd. Träningsupplägget passar verkligen alla oavsett om er organisation just skall starta ert 5S-arbete eller om ni redan kommit en bit på väg.

Detta träningsupplägg är dessutom helt frikopplat från Lean då det finns många verksamheter som inte avser att implementera Lean som förhållningssätt. Vissa har ju enbart ett önskemål om att skapa en välorganiserad och funktionell arbetsplats och därigenom frigöra värdefull tid.

Träningens upplägg

Denna träning genomförs under en heldag och varvar teori, praktiska övningar samt skarpa aktiviteter i den egna verksamheten. Träningen säkerställer även att deltagarna kommer att utveckla ett enklare operatörsunderhåll samt att det finns en långsiktig plan för hur de ska kunna nå en extremt hög nivå så att inte 5S enbart blir ett städprojekt.

I träningen finns olika produktvarianter med varierande arbetsinnehåll. Deltagarnas uppgift är att under ett antal spelomgångar, med stöd av metoden 5S, skapa en välorganiserad och funktionell arbetsplats och därigenom klara av det uppsatta kundkravet. Parallellt under denna spelsekvens så kopplas detta arbete till ett utvalt arbetsområde vilket innebär att deltagarna under träningen tillsammans kommer att skapa en skarp handlingsplan som beskriver vilka överenskomna aktiviteter som de avser att genomföra.

Efter det att denna handlingsplan är klar och att de lyckats att leverera enligt kundkravet så är det dags för deltagarna att påbörja ett skarp förbättringsarbete på det utvalda arbetsområdet. Detta innebär att denna träning varvar teori, praktisk övning i form av ett spel samt skarpa aktiviteter.

Vad innehåller 5S by Yourself™

 • 2 olika legoprodukter som ska representera ett arbetsmoment
 • Extra lego för att skapa en oorganiserad verksamhet
 • 2 stycken vadderade arbetsytor
 • 1 vadderad 5S-matris som fungerar som spelplan
 • 2 lådor för verktyg och material
 • Plastverktyg
 • Spelkort
 • Handledarmaterial
 • 2 pennor
 • 2 tidtagarur
 • Ett USB-minne innehållande
  • Presentation om 5S (pdf)
  • Speakers notes om 5S
  • Presentation om Ständiga förbättringar (pdf)
  • Speakers notes om Ständiga förbättringar
  • Uppföljningsblankett för att beräkna kapacitet
  • Underlag för Spagettidiagram
  • Nulägesanalys för produktion och administration
  • Skuggade verktyg för att skapa en visuell verktygstavla
  • Handlingsplan
  • Revisionsblankett (anpassningsbar för er specifika behovsbild)

Pris

Pris: 9900 SEK + moms och frakt

OBS! Produkten beställs hos Metodio, klicka på
https://www.metodio.se/shop/spel-5s-by-yourself/