Lean – Flödesspelet

Lean – Flödesspelet är ett verksamhetsspel som vänder sig till såväl ledningsgrupper som medarbetare. I spelet simuleras en verksamhet för att ge förståelse för vad som karaktäriserar ett effektivt flöde och hur Lean-principerna kan vägleda flödesutvecklingen. Utgångsläget är en redan flödesorienterad verksamhet som behöver förbättras. För att så långt som möjligt likna verkligheten simuleras tillverkning av ett flertal olika produktvarianter med stora skillnader i arbetsinnehåll. Under ett antal spelomgångar får deltagarna stegvis förbättra flödet, hela tiden med koppling till Lean-principerna. Förändringarna sker i små och kontrollerade steg så att effekten av varje genomförd förändring blir tydlig. De praktiska spelomgångarna varvas med teorigenomgångar, diskussioner och praktiska uppgifter för ökad förståelse. Spelet är utvecklat av Part Development.Innehåll
Teori, diskussion och praktiska övningar avseende:

 • Utjämnat flöde
 • 5S – Den välorganiserade och funktionella arbetsplatsen
 • Sekvenshantering
 • Buffertar
 • Standardiserat arbetssätt
 • Balansering
 • Takt

Förväntade lärdomar
Deltagarna får med sig en djupare förståelse för vad som karaktäriserar ett effektivt flöde och vilka effekter som kan förväntas av olika flödesförbättrande åtgärder. Dessutom får deltagarna uppleva hur det känns att arbeta i ett taktat flöde.

Målgrupp: Ledare och medarbetare som vill effektivisera sina flöde.

Omfattning: 1 dag

Handledarträning:
Part Development erbjuder möjlighet att köpa eller hyra en egen spelväska med Lean – Flödesspelet. För att handleda spelet själv krävs en genomgången handledarträning som ingår i priset. Anmäl ditt intresse för en handledarträning genom att skicka ett mail till info@partdevelopment.com. Handledarträningen för Lean – Flödesspelet genomförs alltid företagsinternt. Den omfattar en heldag (8 timmar) och innebär att:

 • Gå igenom medföljande teoripaket
 • Spela igenom samtliga spelomgångar
 • Gå igenom den medföljande skriften ”Instruktion spelledare”
 • Gå igenom den medföljande skriften ”Förväntade resultat”
 • Gå igenom praktiska handledartips
 • Diskutera spelet som sådant samt handledarrollen