Verksamhetsstöd

Bow2

Att etablera Lean som förhållningssätt kräver en hel del av såväl ledare som medarbetare. För att leda rätt direkt och för att upprätthålla energi och tempo i förbättringsarbetet är det ofta effektivt att ta in erfaret stöd under Lean-resan. Inom Part Development finns lång erfarenhet av Lean inom följande branscher och typer av verksamheter:
Administration, Byggindustri, Detaljhandel, Distribution, Elektronikindustri, Elkraftindustri, Fordonsindustri, Kommuner, Livsmedelsindustri, Läkemedelsindustri, Medicinteknik, Produktutveckling, Rymdindustri, Service, Sjukvård, Textilindustri, Verkstadsindustri

Part Development erbjuder följande former av stöd:

Identifiera förbättringsbehov
Förbättra verksamheten
Metodstöd och -träning
Övrig utbildning/träning

Vilken form av stöd som lämpar sig bäst i en viss situation beror på omständigheterna. Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion utifrån Er unika behovsbild.