Analysera produkt och process

I en komplex verksamhet är risken stor att en önskan om det perfekta blir det godas fiende. Det innebär att förbättringsarbetet lamslås av alla svårigheter som organisationen upplever. En nyckel för att komma runt detta problem är att förenkla.

Kärnan i en verksamhet är samspelet mellan dess produkter och processer. Genom att analysera detta samspel går det att hitta förenklingar som gör det enklare att effektivisera och få kontroll över flödet som helhet. Part Development kan hjälpa Er dit genom att identifiera Era produktfamiljer. Med det menas produkter som liknar varandra ur ett tillverkningsperspektiv, men inte nödvändigtvis utseendemässigt. Med rätt indelning i produktfamiljer blir det i nästa steg betydligt enklare att effektivisera flödena.