Automatisera rätt

Att hitta rätt mix av manuella och automatiserade operationer innebär att i detalj avgöra vilka processteg som skall utföras manuellt, helautomatiskt eller som en kombination däremellan. Rätt automationsgrad är viktigt för att uppnå en effektiv produktion med rätt flexibilitet. Det möjliggör tillverkning på en konkurrenskraftig kostnadsnivå utan att flytta produktionen till s.k. lågkostnadsländer.

Part Development kan stödja Er att genomföra en grundlig analys av Era förutsättningar för automation kopplat till:

  • Möjligheter att förenkla produkt och process
  • Försäljningstakt
  • Arbetsmiljö
  • Etc.

Analysresultatet utgör ett bra underlag för beslut om vilka processer som bör automatiseras, helt eller delvis.