Balansera flöde

Att balansera ett flöde handlar om att, så långt det är möjligt, åstadkomma en jämn fördelning av arbetsinnehåll mellan flödets resurser. På så sätt förbättras både verksamheten och medarbetarnas arbetssituation. Balansering kräver detaljerad fakta om såväl arbetsinnehåll som kapacitet i respektive process. I automatiska processer kan det handla om att ta reda på cykeltider, processeffektivitet etc., medan det i manuella processer till stor del handlar om fakta baserad på standardiserat arbetssätt. När faktaunderlaget är känt kan arbetsinnehållet fördelas mellan flödets resurser med relativt enkla medel.

Part Development har lång erfarenhet av att stödja verksamheter med balansering på ett sätt så att balanseringsarbetet blir levande över tid. Detta är viktigt för om balansen inte kontinuerligt uppdateras är risken stor att genomförda effektivitetsförbättringar inte får genomslag på helheten. Då blir det svårt att hämta hem vinsterna från förbättringsarbetet.