Effektivisera produktutveckling

Att effektivisera produktutveckling handlar i grunden om att förbättra förmågan att bygga och sprida kunskap utifrån erfarenheter från såväl själva utvecklingsarbetet som uppkomna avvikelser. En viktig komponent i arbetet med att nå dit är att visualisera (t.ex. med metoden Visuell Planering, VP) för att lättare upptäcka avvikelser och fånga lärdomar i olika former. För att i nästa steg ta hand om uppkomna avvikelser och lärdomar behövs dessutom ett strukturerat förbättringsarbete för att skapa systematik kring lärandet. Ett effektivt förbättringsarbete genererar lärande och förbättringar på både kort och lång sikt. Resultatet blir en effektivare produktutvecklingsverksamhet.

Part Development erbjuder stöd och träning i för att effektivisera Er produktutveckling. Utifrån Lean-principerna och med metoder anpassade för produktutveckling hjälper vi Er att lyckas.