Etablera ständiga förbättringar

Ständiga förbättringar är ett förbättringsarbete som bedrivs i små och kontrollerade steg och som berör alla. Där arbetet med ständiga förbättringar är strukturerat, välfungerande och där det finns en bred delaktighet finns alla förutsättningar att ta verksamheten till oanade höjder. I sådana verksamheter blir också de uppnådda resultaten bestående.

Part Development har lång erfarenhet av att stödja organisationer att etablera ständiga förbättringar. Arbetet omfattar huvudsakligen att:

  • Skapa förståelse i organisationen för varför och hur
  • Skapa förståelse för slöseri och avvikelser
  • Skapa struktur och arbetssätt för förbättringsarbetet på alla organisatoriska nivåer
  • Träna ledare och medarbetare i faktainsamling, rotorsaksanalys etc.