Rätt produktionsstyrning

Grunden till en bra produktionsstyrning är enkelhet i alla delar. Styrning innefattar allt från långsiktig planering till rätt färgmärkning på materialbingar vid förbrukningsstället. Målet är att material som kommer in i fabriken ska passera igenom fabriken så fort som möjligt med ett minimum av icke värdeskapande aktiviteter.

Part Development kan stödja Er att analysera Era förutsättningar för att välja rätt styrningsmetod. Analysen omfattar bland annat produktegenskaper, systemvariabler, kapacitet, förbrukningsmönster och leverantörers egenskaper. Resultatet kan vara allt från hur man sätter upp en utjämningsbox med kanban-kort till hur den övergripande planeringen bör utföras.

En väl fungerande planering och styrning är en förutsättning för att kunna producera rätt produkter i rätt ordning, i rätt antal, i rätt tid, till rätt kund och till rätt kostnad.