Stöd vid genomförande av handlingsplan

Part Development erbjuder stöd att realisera handlingsplanen från förstudien så att den angivna förbättringspotentialen verkligen uppnås. En handlingsplan utmanar hela organisationen och i de allra flesta fall finns det behov av att tillföra extern erfarenhet och kunskap för att nå målen. Här har Part Development en viktig roll i att utifrån mångårig erfarenhet träna organisationen och vägleda arbetet mot uppsatta mål.

Hur stödet ser ut beror på den aktuella behovsbilden och det varierar från fall till fall. Det är dock viktigt att poängtera att drivningsansvaret alltid måste utgå från Er ledning. I vissa fall handlar behovet av stöd om enstaka träningstillfällen medan det i andra fall kan behövas ett mer kontinuerligt stöd.