Standardisera arbetssätt

Standardisering innebär att skapa och följa överenskommelser om att det bästa kända i organisationen ska användas av alla berörda. Där standardiserade arbetssätt fungerar utförs alltså samma typ av arbete alltid på samma sätt oavsett vem som utför arbetet. Detta ger stora effekter på såväl kvalitet som effektivitet.

Att standardisera arbetssätt är dock oftast inte så enkelt. Part Development kan därför stödja Er i detta arbete genom att bidra till förståelse för varför standardisering är viktigt och hur det kan gå till. I grunden handlar det om utbildning och praktisk träning av ledare och medarbetare.