Takta flöde

I taktade flöden är processer och aktiviteter synkroniserade så att väntetiderna i flödet kan minimeras och därmed reduceras ledtiden. Takt bidrar också till att:

  • Upptäcka avvikelser
  • Tydliggöra för alla involverade vad som förväntas av dem
  • Sänka kostnader
  • Etc.

Part Development kan stödja Er att skapa rätta förutsättningar för att takt ska ge önskad effekt i Er verksamhet. De viktigaste förutsättningarna är förståelse i organisationen, standardiserade arbetssätt samt ett utjämnat och välbalanserat flöde. Givet dessa förutsättningar kan vi också stödja Er i arbetet med att utveckla och införa en konkret taktningslösning som är anpassad till verksamhetens unika förutsättningar.