Utjämna beläggning

Utjämning handlar om att hitta vägar att planeringsmässigt jämna ut beläggningen av resurserna för att skapa förutsättningar för en effektiv verksamhet. Att åstadkomma en total utjämning är oftast inte möjligt. Däremot finns det som regel flera åtgärder som kan vidtas för att uppnå en bättre utjämning.

Part Development kan stödja Er att identifiera de faktorer som påverkar beläggningssituationen i Er verksamhet samt att genom en analys forma aktiviteter för att minska svängningarna. Därefter skapas en handlingsplan som ligger till grund för genomförandet av beslutade aktiviteter.

Utjämnade flöden har stor betydelse för produktiviteten i en verksamhet. Genom att skapa förutsättningar för ett högre resursutnyttjande och en bättre arbetssituation för medarbetarna kan stora vinster uppnås.