Förstudie och handlingsplan

En förstudie innebär en grundlig analys av en verksamhet och den resulterar i ett antal konkreta förbättringsförslag utifrån verksamhetens unika förutsättningar. Baserat på förstudien skapas också en konkret handlingsplan för att nå uppsatta mål. Denna handlingsplan är både resurs- och tidsatt. Tiden för att genomföra en förstudie och att skapa en handlingsplan beror på verksamhetens omfattning och komplexitet. Kontakta oss för att diskutera vad det skulle innebära i Er verksamhet.

Det finns flera fördelar med att anlita Part Development för en förstudie, såsom:

  • Identifiering av förbättringsområden och konkreta förbättringsförslag
  • Bättre beslutsunderlag genom kvantifierad förbättringspotential
  • Rätt prioritering av förbättringsaktiviteter
  • Bättre underlag för budgetering