Lean assessment

En Lean assessment, eller Lean-bedömning, innebär en övergripande analys av en verksamhet ur ett Lean-perspektiv. En sådan analys kan vara lämplig för att snabbt få en extern och objektiv bedömning av hur långt verksamheten kommit på sin Lean-resa samt för att få ny energi till förbättringsarbetet.

Part Development genomför normalt analysen på en till två dagar beroende på verksamhetens omfattning. Resultatet är en presentation av styrkor samt förslag till områden att fokusera lite extra på i det fortsatta förbättringsarbetet. Om önskemål om det finns så förs dessutom en diskussion om hur verksamhetens Lean-mognad står sig gentemot andra organisationer i omvärlden. Kontakta oss för att diskutera hur upplägget skulle kunna se ut i Er verksamhet.