5S – Den välorganiserade och funktionella arbetsplatsen

Metoden 5S handlar om att skapa en välorganiserad och funktionell arbetsplats genom att se till att allt är på rätt plats och att allt är färdigt att användas. Framgångsrik tillämpning av 5S leder till att mycket slöseri, såsom tid för att leta efter verktyg, material, dokument, information etc., kan reduceras. Frigjord tid kan med fördel användas till förbättringsarbete. Metoden 5S bidrar dessutom till mer förutsägbara processer och flöden.

Part Development kan stödja er att nå framgång med 5S och skapa förutsättningar för att såväl arbetssätt som resultat blir bestående. Allt utgår från att skapa förståelse för varför en välorganiserad och funktionell arbetsplats är viktig för verksamheten. Förståelsen skapas genom att träna och utbilda medarbetarna i deras egen verksamhet. Här använder vi bl.a. Spelet 5S & Ständiga förbättringar som kombinerar en simulering av en verksamhet med praktiska aktiviteter i den egna verksamheten.