A3-metoden – Struktur, kommunikation och lärande i förbättringsarbetet

A3-metoden syftar till att skapa struktur, kommunikation och lärande i förbättringsarbetet och den passar bra till alla former av förbättringsarbete. Metodens namn kommer från pappersformatet A3 och syftar på att det är en yta som ska vara tillräcklig för att ge en komplett beskrivning av arbetet för en viss förbättringsuppgift. A3-metoden bidrar till att säkerställa att alla fyra faserna i den generella problemlösningsmetoden PDCA arbetas igenom.

För att komma igång med A3-metoden på rätt sätt kan det vara lämpligt att ta in erfaret stöd. Part Development kan stödja Er i arbetet med att göra A3-metoden till en naturlig del av Ert förbättringsarbete. Det är ett sätt att skapa förutsättningar för att kommande förbättringsarbeten löser rätt problem på rätt sätt samt att de genererar lärande.