SMED – Ställtidsreduktion

Ställtidsreduktion innebär att reducera ställtider i maskiner och utrustningar. Kortare ställtider skapar förutsättningar att antingen producera mer i utrustningarna eller att minska partistorlekarna och tillverka oftare. Det senare ger normalt stora positiva effekter på ett flödes förmåga att kunna leverera rätt produkt, i rätt antal och i rätt tid. Dessutom bidrar det till mindre lager och därmed också till kortare ledtid. Att reducera ledtid är ett av de effektivaste sätten att driva ut slöseri ur ett flöde.

Part Development kan stödja Er att reducera Era ställtider med metoden SMED (Single-digit Minute Exchange of Die). Stödet handlar om att motivera organisationen att fokusera på ställtider genom att förstå varför, men också om att praktiskt lära sig den strukturerade arbetsgång och det sätt att tänka som metoden SMED innebär.