Visuell planering (VP) – Metod för visualisering och uppföljning

Visuell planering (Visible Planning), eller VP som metoden ofta kallas, innebär att visualisera planeringen av tydligt nedbrutna arbetsmoment samt att följa upp utfall. På så sätt skapas delaktighet och överblick samtidigt som det blir enklare att upptäcka avvikelser. Metoden ger struktur och engagemang, vilket gynnar såväl verksamhet som förbättringsarbete.

Part Development kan stödja Er i arbetet med att skapa en struktur för VP utifrån Era unika förutsättningar. Genom utbildning, träning och praktiskt arbete skapas ett VP-upplägg som är väl förstått och förankrat i organisationen.