VSM – Värdeflödesanalys

Värdeflödet är arenan där värde skapas och metoden Värdeflödesanalys (VSM) är utvecklad för att analysera detta värdeflöde. Med VSM analyseras vad som är värdeskapande och vad som inte är värdeskapande i flödet. Resultatet sammanställs i en karta av nuläget som utgör underlag för att analysera brister och förbättringspotential. Utifrån nulägeskartan skapas sedan, med stöd av Lean-principerna, en karta över ett önskat framtida läge.

Part Development har lång erfarenhet av att tillämpa metoden Värdeflödesanalys i en mängd olika typer av verksamheter. I verksamheter som är svåra att beskriva med VSM använder vi istället metoden Swimlane som har ett motsvarande syfte. Stödet innebär att handleda Era egna resurser i arbetet med metoden så att kunskapen om såväl metod som värdeflöde stannar kvar i Er organisation.