Studieresor

Som ett led i strävan att skapa inspiration och lärande arrangerar Part Development studieresor till Japan för att studera framgångsrika Lean-organisationer på nära håll. Under en vecka besöker vi 4-5 verksamheter i olika branscher, alla med 10-40 års Lean-erfarenhet. Vi har ett 60-tal organisationer att välja mellan så det finns möjlighet att få ta del av ett brett spektrum av verksamheter.

Under veckan får vi ta del av såväl framgångar som motgångar och alla besök ger oss möjlighet att lära och se ute vid Genba (platsen där värde skapas). Vi får dessutom en unik möjlighet att träffa och lära från personer som under årtionden varit med och utvecklat Toyota Production System, dvs. ursprunget till det som vi idag kallar Lean. Efter varje besök har vi en gemensam reflektion över vad vi sett och hört och diskuterar hur vi översätter det till våra egna förutsättningar och förhållanden. Dessutom kommer vi löpande under veckan att diskutera, och med praktiska övningar träna på, Lean-principerna. Kontakta oss för att anmäla Ditt intresse.